Idén iskolánk egy nagy, közös projekt keretében kapcsolódott be a Fenntarthatósági és a Digitális Témahétbe. A témahetek összekapcsolása mellett iskolánk kiegészítő jellege miatt döntött a nevelőtestület.

A projektben 14 pedagógusunk és 75 tanulónk működött együtt, ami azt jelenti, hogy a iskolánk tanárainak 78%-a és tanulóink 34%-a vett részt a közös munkában. Projekttémaként olyan görög mítoszokból válogattunk a diákokkal, melyek valamiképp kapcsolódnak a természeti, környezeti, fenntarthatósági témakörhöz, majd szintén a tanulók bevonásával megvizsgáltuk, hogy ezeket milyen digitális módszerekkel érdemes feldolgozni.

Minden mítosz feldolgozásához részletes óravázlatokat készítettünk.

A projekt során a tanulók párokban illetve csoportmunkában, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoztak: gyakorolták az írott és hallott szövegértést, digitális applikációk segítségével a megértést ellenőrző feladatokat végeztek (pl. surveymonkey, kahoot, socrative, mentimeter), szófelhőket és gondolattérképeket készítettek (worditout, popplet, mindmapmaker). Maguk is létrehoztak papíralapú és digitális feladatokat (pl. quizlet, learningapps). A környezeti, fenntarthatósági témakörök közül csoportjaink foglalkoztak a megújuló és fosszilis energiahordozókkal, a világ teremtésével, az évszakok és az időjárás/klima változásaival, valamint a hulladékkezeléssel.

Projektproduktumok:

A tanulók csoportonként  készítettek egy-egy digitális terméket, amely a kiválasztott mítoszhoz köthető, pl. képregényt (pixton, webtoon), fotókból digitális történetet / videófilmet (PicsArt, WeVideo, MovieMaker, Sony Vegas Movie Studio), animációs filmet (animatron), interaktív könyvet (bookcreator) és rádióhangjátékot (Sound forge).

A feldolgozott mítoszok között szerepelt Prométheusz, Deukalion és Pyrra, Alkyoni, Augeiasz istállója, Demeter és Perszephoné, Aeolus tömlői, Faethon, Európa létrehozása, Daidalosz és Ikarosz, Zephyr, A róka és a kakas, Thészeusz, Pán és Syrinx, és az Istenek születése.

Az értékelés a classdojo program segítségével, valamint Google kérdőívvel történt, melynek szempontjait szintén közösen állítottuk össze.

A projektproduktumok részben már bemutatásra kerültek iskolánk azon csoportjaiban is, akik nem vettek részt a projektben. Évzáró ünnepségünkön a projekttermékek egy újabb, dramatizált formában bemutatásra kerülnek a szülőknek is. Célunk, hogy ezeket a digitális alkotásokat a jövőben felhasználjuk a mitológiai témák tanításához.

Tanáraink és diákjaink összesen 18 féle digitális alkalmazást használtak a projekt során.

A projektproduktumok itt tekinthetők meg:

Deukalion és Pyrra: https://read.bookcreator.com/gCBQNbN7tHOYjyu6Q9W7ZPw8qVk1/0G_lFtyvRFCBtLTyf_7Rug

Prométheusz: https://www.wevideo.com/view/1353553488        https://www.pixton.com/comic/4j391egd             https://www.pixton.com/comic/gsmejp3h

Odüsszeusz és Aeolus: https://drive.google.com/file/d/1551QMBntaEJy56xLsyXw1wqM8KZM_e4Z/view

Faethon: https://www.animatron.com/studio/project/8198af5c9f84c7e5617d85b0        https://www.pixton.com/comic-strip/ujlrgxuk              https://www.pixton.com/comic-strip/mzumlz16

Alkyoni: https://Pixton.com/gr/:vr0d2ut8

Augeiasz istállója: https://www.pixton.com/gr/comic/z8idrzdw

Daidalosz és Ikarosz: https://www.pixton.com/gr/from/comic/hblnfa0l

Zephyrhttps://Pixton.com/ic:z0t8oppy

Pan és Syrinxhttps://drive.google.com/file/d/1lco9W9HH5QVWLzzUUuKubtb_4V4lqrFh/view

Európa: https://Pixton.com/gr/:7yhnbhlv

Az Istenek születése: https://Pixton.com/gr/:csblf36z

A tanulók és a pedagógusok a projektmunka során egyéb digitális termékeket, ill. feladatokat is létrehoztak, melyek linkjei honlapunkon a Projektek, pályázatok -> Digitális Témahét 2019 menüpontban találhatók.

A projektmunka során készített fotókat a honlapunk Fotóalbumába töltöttük fel.