1. június 9-10.
  2. június 9-10-én a Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola diákjai és pedagógusai kétnapos projektkiránduláson vettek részt Pilismaróton és környékén, melynek témája a globális nevelés volt. A második nap reggelén a táborhelyen a gyerekek csoportokat alkottak, és forgószínpad keretében öt különféle állomást látogattak meg, amelyeken a környezet védelmével és fenntarthatóságával kapcsolatos játékokon keresztül ismereteket szereztek az adott témákban, és saját élményeik által sajátították el a környezetbarát magatartás alapjait. Az állomások feladatanyagát a pedagógusaink az Anthroplois Egyesület „Globális nevelés” című tréningjén sajátították el. Az állomások az alábbiak voltak:

 

Víz és élelem (Sztefopulosz Vaszilisz – Vengrinyák Edit)

Az első állomáson a tanulók különféle tevékenységeken keresztül – pl. a víz színezése, plakát készítése – megismerték, és átérezték, milyen súlyos problémát jelent a vízhiány, hogy a fejlődő országok lakosságának nagy része nem jut tiszta vízhez; tudatosult bennük, milyen szerepet játszik a víz az élet létrejöttében, és milyen kapcsolat fűzi a vizet az élelmiszerekhez; megtudták, milyen élelmiszerfajták előállítása igényel sok vizet és végül ötleteket adtak és kaptak, hogyan lehet takarékoskodni a vízzel.

 

„Hulladékgyémánt” – Hulladékfelhasználás (Christoforatos Lykourgos – Katsiri Thekla)

A második állomáson a tanulók fényképek segítségével dolgozták fel az anyagok újrahasznosításának és újrahasználatának, az elemek újratöltésének, a hulladék, a csomagolóanyagok csökkentésének stb. témáját. Megtudták, hogy ezekkel a módszerekkel pénzt, energiát, anyagot lehet megtakarítani, és megértették, milyen fontos a környezettudatos viselkedés kialakítása és a környezet védelme. Megismerkedtek a görög terminológiával, és a képekhez társították a megfelelő fogalmakat mind görögül, mind magyarul, majd a környezetvédelem szempontjából fontossági sorrendbe tették őket.

 

A papír újrahasznosítása (Chatzievgenaki Theodosia – Mokka Pinelopi)

A harmadik állomáson a csapatok a papír újrahasznosításával foglalkoztak: megvizsgálták, mi hasznosítható újra, egy szerepjátékon keresztül végigkövették az újrahasznosítás folyamatát, megismerkedtek a téma görög szókincsével, és lerajzolták, mit szoktak a szelektív papírgyűjtőkbe dobni. A tematológia érintette az erdőgazdálkodás, erdőirtás kérdéseit is.

 

Halászat – Fenntarthatóság  (Dercsényi Stavroula – Nagyné Szabó Antigoné)

A negyedik állomáson a tanulók görög halászcsaládokká alakultak, akik ugyanannak a tónak a halállományából próbálnak megélni. A játék folyamán a gyerekeknek osztaniuk- szorozniuk, előre gondolkodniuk, összedolgozniuk és kompromisszumokat kötniük kellett, hogy a tó halállománya megmaradjon, és mindenki a lehető legjobban járjon. A játékon keresztül megértették, milyen fontos, hogy a természet kincseit, a növény- és állatvilágot megőrizzük az utánunk következő nemzedékek számára.

 

Így élnek mások (Kakukné dr. Partics Krisztina + szülői segítség)

Az ötödik állomáson a tanulók olyan fotókat kaptak, amelyek a világ különféle tájain élő családokat, valamint a számukra különösen fontos tárgyaikat ábrázolták. A gyerekek a képek alapján elképzelték a családok szokásait, összehasonlították az egyiket a másikkal, elképzelték a saját életüket egy családban, amely nem jut pl. tiszta vízhez, villanyáramhoz, internethez, olyan dolgokhoz, amelyek számunkra magától értetődőek, beszélgettek arról, hogy miért vannak szegények és gazdagok, és mit tehetnénk, hogy ezen a világon mindenki hozzájusson az alapvető javakhoz.

 

A forgószínpadon a tanulók 7 fős, életkor (8-13 évesek) és nem szempontjából heterogén csoportokban dolgoztak, ezzel is fejlesztve a kooperációs kompetenciájukat. A feladatokat úgy válogattuk össze, hogy az sokszínű képet adjon a fenntarthatóság összetett problematikájáról. A gyerekek örömmel fogadták és lelkesen végezték a játékos feladatokat, melyek elérték céljukat, sokan további, ezzel kapcsolatos gondolatokat, kérdéseket fogalmaztak meg a projekthétvége során, értékes beszélgetéseket indított útjára a feladatsor.