a magyarországi nemzetiségi nevelésben és oktatásban résztvevő gyermekek és tanulók számára

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja a hazai nemzetiségek történelmének, földrajzának, szellemi kultúrájának, népszokásainak, helyi hagyományainak a képzőművészet eszközeivel történő bemutatása, a nemzetiségi tanulók kreativitásának fejlesztése.

A verseny országos.

A versenyen a nemzetiségi nevelésben és oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók vehetnek részt.

A jelentkezők négy kategóriában versenyezhetnek.

  1. kategória – óvoda
  2. kategória – általános iskola (1-4.évfolyamos tanulók)

III. kategória – általános iskola (5-8. évfolyamos tanulók)

  1. kategória – középiskola (9-12. évfolyamos tanulók)

A verseny jellege: pályázat, pályamű benyújtása

Nevezés módja:

A pályázatra nevezni a kiírás 1 számú mellékletét képező nevezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. A nevezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, valamint a megfelelő kategóriába sorolás az intézményvezető feladata és felelőssége.

Minden versenyző csak egy pályamunkával vehet részt a versenyen. A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló kifejezést, a kategória megjelölésével, rá kell vezetni a pályamunkára, valamint a mellékelt nevezési lapra. A pályamunkán más, a versenyző személyére utaló jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet feltüntetni.

Tartalmi követelmények – a verseny kategóriánkénti témakörei:

  1. kategória:    Ünnep a családomban
  2. kategória:   Nemzetiségi épület(ek) lakóhelyemen

III. kategória: Népviseletünk

  1. kategória: Népszokásaink

Formai követelmények:

A versenyzők tetszés szerinti technikával (ceruza, vízfesték, tempera, akvarell, szénrajz, zsírkréta) készíthetik el a pályamunkát; az alkotás mérete az I – II. kategóriában A3-A4, a III-IV. kategóriában A3 formátum.

A pályamunkákat versenybizottság értékeli. Az értékelés kétszintű. Az első szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten pedig részletes pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket. A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a legjobb alkotásokat.

Az értékelés szempontjai:

  • nemzetiségi tartalom megjelenítése, tartalmi komplexitás
  • kreativitás
  • az alkotás technikai színvonala

A kategóriánkénti három legjobb alkotás díjazásban részesül.

A verseny határidői:

Nevezés beküldésének határideje: 2016. október 15.

Pályamunkák felterjesztésének határideje: 2016. november 7.


A nevezési lapot, valamint a pályamunkákat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Oktatási Hivatal
1363 Budapest, Pf.: 84.