Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

  1. Nemzetiségi nyelv és irodalom

I/1. Görög nyelv és irodalom

A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő 7-8. évfolyamos tanulók indulhatnak. A jelentkezés kizárólag a versenykiírás mellékletében megadott jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, valamint a megfelelő kategóriába sorolás az igazgató feladata és felelőssége.

A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:

  1. kategória: a nyelvoktató, illetve kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő tanulók
  2. kategória: az anyanyelvű, illetve kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő tanulók

A verseny kétfordulós.

 

Iskolai forduló:

A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 80 pont).

Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló feladatsora egy 40 pontos nyelvi feladatlapból és egy 40 pontos szövegalkotási feladatból áll. A feladatok az adott nemzetiségi nyelv és irodalom kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig bezárólag) alapulnak. Az iskolai forduló időtartama 180 perc. A nyelvi feladatlap megoldásának időtartama 60 perc, a megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama 120 perc, megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A versenyző először a nyelvi feladatlap feladatait oldja meg, 60 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti a nyelvi feladatlapokat. Ezt követően kerül sor a szövegalkotási feladatlapok kiosztására és megoldására.

Valamennyi megírt feladatlapot a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul felterjeszteni az Oktatási Hivatal alábbi címére: 1363 Budapest, Pf.: 84. A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottságok végzik. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora legalább négy héttel a döntő előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.

 

Országos forduló:

A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 120 pont).

Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által megállapított ponthatárt elért tanulók.

Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért, legfeljebb 20-20 tanulót hívják be.

 

A verseny feladatai:

  1. kategória:

– kötetlen társalgás mindennapi témáról

– a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése (az adott témától függően kép vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével)

– vers vagy próza elmondása.

  1. kategória:

– kötetlen társalgás mindennapi témáról

– irodalmi vagy/és nyelvi téma kifejtése

– vers vagy próza elmondása.

 

A versenyek határidői:

A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf.: 84.): 2016. december 31.

 

A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.

Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. január 27.

Az iskolai forduló megírása: 2017. február 2. (csütörtök) 14.00 óra.

Az országos döntő időpontja: 2017. április 17-28.