Iskolánk, mint nyelvvizsgaközpont

 

A Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola (1054 Bp., Vécsey u. 5.) a Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (a továbbiakban: Görög Nyelvi Központ) bejegyzett magyarországi vizsgaközpontja (a továbbiakban: Vizsgaközpont). A Vizsgaközpontban egynyelvű nyelvvizsga tehető újgörög nyelvből, mely az ún.  „görög nyelvtudást igazoló bizonyítvány” («Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας») megszerzésére irányul.

A Vizsgaközpont egyben vizsgahelyszín is.

A nyelvvizsga jellege: általános egynyelvű, amely a mindennapi élethelyzetekben történő idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeretet méri a négy/öt nyelvi alapkészségben (olvasott szöveg értése, nyelvhasználat, hallás utáni szövegértés, íráskészség, beszédkészség).

A nyelvvizsga komplex, 2 fő részből áll, melyek letétele csak együttesen lehetséges:

  1. írásbeli rész, amely az olvasott szöveg értését, a hallás utáni szövegértést és az íráskészséget (emellett B2, C1, C2 szinten a nyelvhasználatot) vizsgálja,
 1. szóbeli rész, amely a beszédkészség mérésére terjed ki.

Külön csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsga nem tehető.

 

A nyelvvizsga Görög Nyelvi Központ által definiált szintjei:

 • 8-12 éves gyermekek részére: A1-es szint
 • 12 évesnél idősebb személyek részére:
   • A1
   • A2
   • A2 szakmai célú
   • B1 (alapfok)
   • B2 (középfok)
   • C1 (felsőfok)
   • C2 (anyanyelvi)

A Vizsgaközpont évente egy alkalommal, rendszerint május hónapban bonyolít nyelvvizsgát.

A vizsgák időpontjait, valamint a vizsgára történő jelentkezési határidőt a Görög Nyelvi Központ határozza meg és hirdeti ki legkésőbb a vizsgát megelőző naptári év októberének végéig, melyet a Vizsgaközpont közzétesz a hirdetőtábláján, valamint elektronikus tájékoztatást küld a vele vendégtanulói jogviszonyban álló diákok szüleinek.