OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.112
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: 374-2132, 374-2133 Fax: 374-2497
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

(forrás: http://www.nyak.hu/doc/honositas/honositas_nyelv3.asp)

 

Honosítás

Tájékoztató

137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 13. § (5) értelmében csak a 2000. január 1. után szerzett külföldi bizonyítványok honosíthatók.

A nyelvvizsga-bizonyítványok csak abban az esetben honosíthatók, ha a vizsgázó a vizsgát 14. életévének betöltése után tette le.

Honosítható vizsgák

 1. Külföldön letett honosítható nyelvvizsgák, amelyek
  1. szerepelnek az alábbi, nyelvekre lebontott táblázatokban, és
  2. a vizsga dátuma későbbi, mint 2000. január 1.

 

 1. Magyarországon letett honosítható nyelvvizsgák, amelyek
  1. szerepelnek az alábbi, nyelvekre lebontott táblázatokban,
  2. a vizsga dátuma későbbi, mint 2000. január 1. és
  3. korábbi, mint az adott vizsga magyarországi akkreditációjának dátuma, melyet a nyelvek szerinti táblázatokHonosíthatóság oszlopa feltüntet.

A honosítható nyelvvizsgák

 1. kétnyelvűsítő kiegészítő vizsga nélkül általános nyelvi egynyelvű vizsgára honosíthatók,
 2. kétnyelvűsítő kiegészítő vizsgával általános nyelvi kétnyelvű vizsgára honosíthatók.

Amennyiben a nyelvvizsga szaknyelvi nyelvvizsgára honosítható, azt alábbi, nyelvek szerinti táblázatok Honosítási lehetőségekoszlopai jelzik.

Benyújtandó dokumentumok:

 • A kitöltött „Kérelem” c. űrlap 1 példányban
 • A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző, kiállító szervezet, vagy a vizsga helyszíneként megjelölt képzőintézmény által hitelesített másolata VAGY személyes ügyintézés esetében az eredeti bizonyítvány bemutatható az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán
 • Az eljárási díj (10.000,- Ft) befizetését igazoló csekk feladóvevénye vagy átutalási bizonylat.Banki átutalás belföldről:
  • Kedvezményezett: Oktatási Hivatal
  • Bankszámlaszám: 10032000-00282637-00000000
  • Közlemény: OH-NYAK – honosítás és a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítvány birtokosának neve, ahogy az a kérelmen szerepel

Banki átutalás külföldről:

  • Kedvezményezett neve, címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
  • Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár.
  • Számlavezető bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.
  • IBAN: HU94 10032000 00282637 00000000
  • SWIFT-BIC: MANEHUHB
  • Közlemény: OH-NYAK – honosítás és a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítvány birtokosának neve, ahogy az a kérelmen szerepel

A benyújtás módja

Ügyintézési határidő

Amennyiben a kérelmező nem kíván kétnyelvű kiegészítő vizsgát tenni, az OH-NYAK 21 napon belül postázza a Határozatot.

A honosítási határozat átvételének módja

Egyedi honosítás

 1. március 27-től megszűnt az egyedi honosítás, de a korábban kiadott egyedi honosítási határozatok nem veszítik el érvényességüket.

Honosítható külföldi nyelvvizsgák:

 

Honosítás > Görög nyelvű, külföldi nyelvvizsgák honosíthatósága

A külföldi nyelvvizsga elnevezése Honosíthatóság Honosítható szint (minősítés szerint) Honosítási lehetőségek
Belépő fok
A2
Alapfok
B1
Középfok
B2
Felsőfok
C1
Szaloniki Egyetem/ Pisztopiitiko Ellinomathiasz minden 2000.01.01. után tett vizsga alfa béta gamma, delta Vizsga nélkül egynyelvű komplex, vagy írásbeli kiegészítő vizsgával kétnyelvű komplex vizsga.