Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

 

  1. Nemzetiségi népismeret

II/1. Görög népismeret

 

A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő 7-8. évfolyamos tanulók indulhatnak. A jelentkezés kizárólag a versenykiírás mellékletében megadott jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az igazgató feladata és felelőssége.

A versenyzők egy kategóriában versenyeznek.

A verseny kétfordulós.

 

Iskolai forduló:

A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 80 pont).

Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló feladatsora egy 40 pontos népismereti tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapból és egy 40 pontos népismereti témájú szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a népismeret tantárgy kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig bezárólag) alapulnak. Az iskolai forduló időtartama 180 perc. A tesztfeladatok megoldásának időtartama 60 perc, a megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama 120 perc, megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A versenyző először a tesztfeladatot oldja meg, 60 perc leteltével a felügyelő tanár a teszt-feladatlapokat összegyűjti. Ezt követően kerül sor a szövegalkotási feladatlapok kiosztására és megoldására.

Valamennyi megírt feladatlapot a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul felterjeszteni az Oktatási Hivatal alábbi címére: 1363 Budapest, Pf.: 84. A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottságok végzik. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora legalább négy héttel a döntő időpontja előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.

 

Országos forduló:

A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 120 pont).

Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által meghatározott ponthatárt elért tanulók.

Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért, legfeljebb 20 tanulót hívják be.

 

A verseny feladatai:

– Az Oktatási Hivatal által megadott témakörök alapján, egyéni kutatáson alapuló, az országos fordulóig elkészített projekt bemutatása. A projekt bemutatásának időtartama 5-7 perc. A projekttémakörök, valamint a projekt kidolgozásával kapcsolatos részletes információk a jelentkezési határidő előtt 30 nappal kerülnek meghirdetésre az Oktatási Hivatal honlapján.

– Az Oktatási Hivatal által összeállított feladatsor alapján önálló témakifejtés (az adott témától függően kép vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével) a görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nemzetiség történelméről, földrajzáról, a nemzetiségek szellemi kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.

 A versenyek határidői:

A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf.: 84.): 2016. december 31.

 

A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.

A projekt témaköreinek meghirdetése: 2016. december 1.

Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. február 3.

Az iskolai forduló megírása: 2017. február 9. (csütörtök) 14.00 óra.

Az országos döntő időpontja: 2017. április 17-28.