Iskolánk sikeresen pályázott az EGT Alapnál és így M1 típusú előkészítő látogatást tehettünk az oslói görög iskolában, melynek célja egyrészt a tudásmegosztás, másrészt egy jövőbeni partnerkapcsolat kialakítása volt.

Az oslói iskolában tanórákat látogattunk különböző életkorú és tudásszintű csoportokban (óvodás foglalkozás, 1-2., 3. és 4. osztály, 12 év feletti B1 nyelvvizsgára készülők). A tanórákat követően lehetőségünk nyílt megismerkedni és konzultálni a szülőkkel. A tanórákon megfigyelhettük a fogadó iskolában használt oktatási módszereket, a tananyagot és oktatási segédeszközöket, melynek során új ötleteket is kaptunk. Tekintettel arra, hogy az oslói görög iskola órái egy norvég általános iskola épületében zajlanak, képet kaptunk egy átlagos norvég iskola tárgyi környezetéről, felszereltségéről is, mely magas színvonalú (minden terem interaktív táblával felszerelt, modern játszóudvar, ergonomikus székek stb.) A tanórákat a helyi tanárokkal történő megbeszélés követte, melynek során tájékoztattak bennünket a tanügyigazgatási kérdésekről, az iskola fenntartásának és finanszírozásának módjáról, csoportszervezési elvekről, a lemorzsolódás megakadályozása érdekében tett lépésekről, továbbá a tanórán kívüli tevékenységeikről is, mely fontos szerepet játszanak az iskola és a támogató partnerek (kulturális egyesület, egyház, szülői közösség) összekapcsolásában. Pénteken (ápr. 28.) egész délutános megbeszélésen vettünk részt a szülői munkaközösség vezetőjével és az oslói görög iskola pedagógusaival. A találkozó során ppt bemutatót tartottunk iskolánkról, a magyarországi görögség történelméről és kulturális életéről. Bemutattuk és átadtuk az iskolánk pedagógusai által írt nyelvkönyveink mintapéldányait, melyeket örömmel üdvözöltek, és saját céljaikra jól felhasználhatónak tartanak. Bemutattuk és megosztottuk az általunk elkészített digitális oktatási anyagokat és az ehhez kapcsolódó applikációk használatát (learningapps, quizlet, class dojo, popplet stb.). Bemutattuk a diákjaink által a digital storytelling (DST) módszerével készített kisfilmjeinket.

Kidolgoztuk a jövő tanévben megvalósítandó, a DST módszert is felhasználó közös projektünk vázlatát. Terveink szerint a tanév során végzett projektmunkát egy közös nyári tábor koronázná, mely során iskolánk vendégül látná a norvégi partneriskola tanulóit.

Az óralátogatások során megismerkedhettünk a kahoot nevű applikációval. Az app segítségével a pedagógus – az adott tananyagra és csoportra szabva – quizt állít össze. A kérdésekre a diákok egyidejűleg válaszolhatnak a saját okos eszközeiken, csoportosan vagy egyénileg. Oslói tartózkodásunk során felkerestük a görög vonatkozású nevezetességeket is. (Nemzeti Galéria antik és bizánci kiállítási tárgyai, az oslói ortodox templom, a Görög-Norvég Kulturális Egyesület székhelye).