Iskolánk EGT alaphoz benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, így április folyamán lehetőségünk nyílik 2017 áprilisában kapcsolatépítés, job shadowing és jó gyakorlatok cseréje céljából látogatást tenni az Oslói Görög Iskolában.

A látogatás elsődleges célja a fogadó intézménnyel történő kapcsolatépítés. Tervezett tevékenységeink: 1.) iskolai látogatás, 2.) találkozók, megbeszélések, értekezletek a fogadó intézmény fenntartójával, vezetésével, pedagógusaival 3.) részvétel tanórákon 4.) részvétel tanórán kívüli tevékenységen 5.) a norvég főváros görög kulturális vonatkozású helyeinek felkeresése.

Céljaink: 1.) norvégiai görög nyelvoktatás rendszerének megismerése, 2.) a pedagógusképzés és továbbképzés lehetőségeinek feltérképezése újgörög nyelvből, 3.) megismerni a fogadó intézmény csoportjainak, osztályainak kialakításánál alkalmazott szervező elveket, 4.)felmérni a görög nyelv szerepét a norvég oktatási és vizsgarendszerben, 5.) a tapasztalatcsere az iskola finanszírozásának terén,feltérképezni az iskolafenntartás módjait, ezek hasznosítási lehetőségeit a magyarországi görög nyelvoktatásban, 6.) feltérképezni a fogadó intézményben alkalmazott modern oktatási módszereket, eszközöket, tankönyveket, tapasztalatot cserélni, 7.) megismerni a görög identitás és kultúra megőrzésének ott alkalmazott módszereit, mind a tanórán, mind pedig a tanórán kívüli tevékenységek, nyári táborok során.

Megvalósítás ütemezése: a látogatás időtartama 3 nap, Partneri kapcsolatok: a látogatás elsődleges célja egy új partneri kapcsolat kiépítése. Partner szerepe: találkozó helyszínének biztosítása, hospitálás, job shadowing lehetővé tétele, információk átadása, vezetés a városnézés során

Együttműködés kihívásai: az oslói görög pedagógusokkal közösen megfogalmazni az iskolaelhagyás megelőzésének és a tanulók megtartásának, a tanulói létszám növelésének kritériumait – közös blog vagy online iskolaújság megvalósítási kereteinek meghatározása – közös projekt lehetőségeinek megvitatása az Erasmus+ vagy eTwinnig keretében.

Jelentkezési lap ide kattintva letölthető