Select Page

Az 2016/17-es tanévi Digitális Témahétbe (2017. ápr. 3-7.) iskolánk is bekapcsolódott, melynek keretében tanulóink kisfilmeket készítettek a Digitális történetmesélés (Digital Story Telling) módszerével.

Projektleírás

A projektben a tanulók a Digitális Történetmesélés (Digital Story Telling=DST) módszerével kisfilmeket készítettek különböző, őket foglalkoztató, de a kerettantervbe is szervesen illeszkedő népismereti témakörökben.

A digitális történetmesélés egy olyan alternatív elbeszélési, mesemondási módszer, amely során a tanulók csoportban, párban vagy egyénileg dolgozva keresnek egy számukra érdekes témát, ezt saját szavaikkal, saját hangjukkal és fényképeikkel filmmé alakítják. Mi mindezt görög nyelven és digitális eszközök használatával. Az elkészült filmeket megosztják másokkal, pl. az interneten keresztül vagy egy filmvetítés alkalmával.
A DST során a műhelymunka csoportban zajlik, a résztvevők egymással osztják meg történeteiket, együtt élik át a történet létrehozásának és megosztásának élményét. A közös élmény és a közös munka fontos közösségépítő eszköz.

A közös projektmunka alatt egyaránt fejlődik a tanulók szociális, nyelvi és digitális kompetenciája is.

Projekttevékenységek:

A tanulók kedvcsinálónak az interneten kerestek és néztek meg a Digitális történetmesélés módszerével készült filmeket.
A tanárukkal közösen kialakították az értékelési szempontokat, megbeszélték a munkafolyamat lépéseit.
Ötletbörzét tartottak / online gondolattérképet készítettek a történetük témájának kiválasztásához.
A történet „papírra vetéséhez” elsajátították a görög betűs írásmódot a laptop latin karakteres billentyűzetén.
A megírt történeteket felolvasták, a hangot digitális eszközzel rögzítették.
Fényképanyagot készítettek és gyűjtöttek, a régen készült, papíralapú fotókat digitalizálták. Az egyik csoport maga készítette el LEGO-ból a témához a jeleneteket, ezeket lefényképezték. A fotókat szükség esetén megszerkesztették.
Story boardot készítettek, azaz minden mondathoz, ill. mondatrészhez hozzárendelték az odaillő fotót.
A hanganyagot és a képanyagot feltöltötték a vágóprogramba (Sony Vegas Movie Studio), előbb a hangot vágták meg, majd összeszerkesztették a képanyagot és elkészítették a szövegesen megjelenő részeket/feliratokat.
A filmeket feltöltötték a google drive –ra, megosztották, az iskola filmnéző délutánt szervez.
Értékelő kérdőívet készítettek, és töltöttek ki.

A projektnél szempont volt, hogy a kiválasztott témának legyen valamilyen görög nemzetiséghez kapcsolódó aspektusa. Így az alábbi témakörök kerültek kiválasztásra:

 • Identitásunk:
  • Miért tanulunk görögül?
  • Származásunk, családunk története
 • Ünnepeink, szokásaink, hagyományos ételeink
  • Tzatziki készítése
  • Húsvéti (nép)szokások
 • Görögországi élményeink, nevezetességek

Az elkészült filmek és a munkafolyamatról készült fotók

Miért tanulunk görögül?

Magyar-görög Húsvét

Dédszüleink, nagyszüleink története

Görögországi élmények, nevezetességek:

Tzatziki készítése: