A Manolisz Glezosz Görög Iskola 2020 tavaszán elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet, amire nagyon büszkék vagyunk. A fenti kitüntetést az előző évek során megvalósított ún. jógyakorlatainkért nyertük el, melyek során pedagógusok és tanulók egyaránt keményen dolgoztunk.

A legfontosabb tevékenységeink, melyek hozzájárultak a kitüntető cím elnyeréséhez, az alábbiak voltak: Digitális történetmesélés és az Ógörög mítoszok tanítása digitális eszközökkel. A bázisintézményi titulus nem csak egy önmagáért való cím, hanem sok további kötelezettséget is ró az iskolára. A bázisintézményi program keretében kötelesek vagyunk tudásunkat és tapasztalatainkat megosztani más iskolákkal és pedagógusokkal. Ennek keretében 2020 november és december folyamán került sor az első általunk szervezett műhelymunka-sorozatra, melynek témája „A népismeret oktatása a digitális történetmesélés módszerével” volt. A programsorozat első két foglalkozását magyar nyelven, a második két foglalkozást pedig görög nyelven tartotta iskolánk 3 pedagógusa (Dercsényi Stavroula, Mokka Pinelopi és Nagyné Szabó Antigoné) az érdeklődő „külsős” és saját kollégák számára.

A magyar nyelvű műhelymunka online került megvalósításra, míg a görög nyelvű programot élőben tartottuk meg iskolánk székhelyén, egyrészt a saját görög anyanyelvű pedagógusaink, másrészt pedig a Nikosz Beloiannisz Iskola pedagógusai számára.

A műhelymunka magában foglalt egy elméleti részt, melynek során a résztvevők megismerték a digitális történetmesélés módszerének elméleti hátterét, ill. annak a népismeret oktatásban történő alkalmazhatóságát, továbbá egy gyakorlati részt, melynek során minden pedagógus elkészítette a saját digitális történetét. Összesen 14 pedagógus vett részt a műhelymunka-sorozaton. A workshopok jó hangulatban zajlottak, a résztvevők lelkesen és kreatívan dolgoztak, amit az általuk készített kisfilmek is hűen tükröznek.

A módszer lényege dióhéjban annyi, hogy digitális eszközökkel mesélünk el egy történetet, melyhez saját képeinket és hangunkat használjuk. Α tanulóink által készített digitális történeteket az iskola honlapján Projektek menüben találják 2017 évi Digitális Történetmesélés címen.