Idén iskolánk egy nagy, közös projekt keretében kapcsolódott be a Fenntarthatósági és a Digitális Témahétbe. A témahetek összekapcsolása mellett iskolánk kiegészítő jellege miatt döntött a nevelőtestület.

Tanítási-tanulási céljaink ennek megfelelően sokrétűek voltak:

  • görög népismereti és irodalmi tudás bővítése
  • görög nyelvi kompetenciák fejlesztése (hallott és írott szöveg értése, írott szöveg alkotása, beszéd)
  • természetismereti tudás bővítése
  • fenntarthatósági ismeretek gyarapítása
  • digitális kompetencia fejlesztése
  • kreatív gondolkodás segítése
  • szociális kompetencia előmozdítása

Projekttémaként olyan görög mítoszokból válogattunk a diákokkal, melyek valamiképp kapcsolódnak a természeti, környezeti, fenntarthatósági témakörhöz, majd szintén a tanulók bevonásával megvizsgáltuk, hogy ezeket milyen digitális módszerekkel érdemes feldolgozni.Minden mítosz feldolgozásához részletes óravázlatokat készítettünk. A projekt óratervek elérhetőek az alábbi linken: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19b4TJ1zUBCHr8nel34EFY1hxDrO3jK4rA görög mitológia szerves részét képezi a görög nemzetiségi népismereti kerettantervnek.

 


A projekt során a tanulók párokban illetve csoportmunkában, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoztak: gyakorolták az írott és hallott szövegértést, digitális applikációk segítségével a megértést ellenőrző feladatokat végeztek (pl. surveymonkey, kahoot, socrative, mentimeter), szófelhőket és gondolattérképeket készítettek (worditout, popplet, mindmapmaker). Maguk is létrehoztak papíralapú és digitális feladatokat (pl. quizlet, learningapps). A környezeti, fenntarthatósági témakörök közül csoportjaink foglalkoztak a megújuló és fosszilis energiahordozókkal, a világ teremtésével, az évszakok és az időjárás/klima változásaival, valamint a hulladékkezeléssel.

 

Projektproduktumok:

A tanulók csoportonként  készítettek egy-egy digitális terméket, amely a kiválasztott mítoszhoz köthető, pl. képregényt (pixton, webtoon), fotókból digitális történetet / videófilmet (PicsArt, WeVideo, MovieMaker, Sony Vegas Movie Studio), animációs filmet (animatron), interaktív könyvet (bookcreator) és rádióhangjátékot.  A feldolgozott mítoszok között szerepelt Prométheusz, Deukalion és Pyrra, Alkyoni, Augeiasz istállója, Demeter és Perszephoné, Aeolus tömlői, Faethon, Európa létrehozása, Daidalosz és Ikarosz, Zephyr, A róka és a kakas, Thészeusz, Pán és Syrinx, és az Istenek születése.

Az értékelés a classdojo program segítségével, valamint Google kérdőívvel történt, melynek szempontjait szintén közösen állítottuk össze.
A projektproduktumok részben már bemutatásra kerültek iskolánk azon csoportjaiban is, akik nem vettek részt a projektben. Évzáró ünnepségünkön a projekttermékek egy újabb, dramatizált formában bemutatásra kerülnek a szülőknek is. Célunk, hogy ezeket a digitális alkotásokat a jövőben felhasználjuk a mitológiai témák tanításához.
Tanáraink és diákjaink összesen 18 féle digitális alkalmazást használtak a projekt során.

 

– Feladatokat készítettek a surveymonkey, kahoot, learningapps, quizlet, socrative, mentimeter segítségével

– Szófelhőket és gondolattérképeket hoztak létre a worditout, popplet, mindmapmaker alkalmazásával

– A tanulóink csoportonként készítettek egy-egy digitális projektproduktumot:

1.) képregényeket (pixton, webtoon):

2.) fotókból, rajzokból digitális történeteket / videófilmet (PicsArt, WeVideo, MovieMaker, Sony Vegas Movie Studio):

3.) animációs filmet (animatron):

4.) interaktív könyvet (bookcreator):

5.) rádióhangjátékot:

– Értékelés: classdojo-val, Google kérdőívvel