Select Page

A Digitális Témahét keretében tanulóinkkal a Digitális Story Telling (DST), azaz a digitális történetmesélés módszerével készítünk kisfilmeket. A filmeket egy filmvetítős szombat délelőttön, illetve azt követően online is szeretnénk megosztani.

De mis is az a digitális történetmesélés? (forrás: http://digitalistortenetmeseles.hu/mit-jelent/)

A digitális történetmesélés egy módszer, amely segít önmagunkra, a történetünkre koncentrálni, azt szavakba önteni, dramatizálni és fényképek segítségével mások számára is elmesélni.

A műhelymunka csoportban zajlik, a résztvevők egymással osztják meg történeteiket, együtt élik át a történet létrehozásának és megosztásának élményét. A közös élmény erős csoportkohéziót képez a résztvevők között.

digitális történetmesélés folyamata:

  • Megtalálni– a számunkra fontos történetet
  • Elmesélni– saját szavainkkal és fényképeinkkel
  • Megosztani– egymással vagy az interneten keresztül bárkivel

A digitális történetmesélés lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy jobban megismerjék önmagukat, más oldalukról egymást. Fejleszti az kreativitást és az önkifejezést. A műhelymunka során megszerzett ismeretek (pl. vágórpogram kezelése) további hasznosításának csak a résztvevők fantáziája szab határt.

  • Oktatás (formális, non-formális): digitális, szociális, nyelvi, esztétikai-művészeti tudatosságra és kifejezőképességre irányuló kompetenciafejlesztés
  • Művészeti képzés, múzeumpedagógia
  • Közösségépítés