Küldetésnyilatkozat

 

Küldetésünk, hogy a tanulóink anyanyelvi és népismereti tudásának gyarapításán keresztül

ápoljuk a görög nemzetiségi hagyományokat, formáljuk a nemzetiségi identitástudatot, segítsük az egyéni és közösségi önazonosság megőrzését. Pedagógiai munkánkat a tisztesség, az igazságosság, a szabadság és a méltányosság értékei mentén végezzük, törekedve az egyenlő bánásmódra, az empátiára és a folyamatos szakmai és módszertani megújulásra, mellyel hozzájárulunk a versenyképes anyanyelvi tudással és átörökíthető identitással rendelkező generációk létrejöttéhez, az asszimilációs folyamat lassításához.

Iskolánk jellege

 

  • Az intézményünkben folyó görög oktatás a – nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló –17/2013. (III.1.) EMMI rendeletben meghatározott formák közül a kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatási típusnak felel meg. Ennek a nevelési-oktatási formának a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret átadása a célja. Ezen tartalmak elsajátítását – mint ahogy erre az elnevezése is utal – ún. kiegészítő tanórai foglalkozások keretében biztosítjuk. Iskolánk délutáni munkarend szerint működik, a tanórákat főszabály szerint 14.00h és 19.30h között tartjuk. Iskolánkban 6-21 éves korú általános és középiskolai tanulók nevelése, oktatása folyik 1-12. évfolyamon.  Ezen kívül az óvodás korú gyerekek számára iskola előkészítő foglalkozásokat kínálunk. A nappali intézményekben általános- ill. középiskolai tanulmányokat folytató diákok iskolánkban vendégtanulóként vesznek részt a görög nemzetiségi nevelés-oktatásban, vendégtanulói jogviszony létesítésével.

A görög nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételt a szülők a mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.

Tanulóink előmenetelét görög nyelv és irodalom, valamint görög népismeret tantárgyakból, továbbá magatartásból és szorgalomból értékeljük. Az első félév végén félévi értesítőt, a tanév végén bizonyítványt kapnak. A 12. évfolyam elvégzését követően tanulóink érettségi vizsgát tehetnek görög nyelv és irodalomból, valamint görög népismeretből.

A tanuló kiegészítő görög nemzetiségi nevelés-oktatásban szerzett osztályzatait a szülő (ill. ha 14. életévét betöltött tanulóról van szó, akkor a szülő és a tanuló közös) kérelmére a nappali iskolai tanulmányaiba be kell számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban és a nappali tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek.

Iskolánkban jelenleg a budapesti székhely mellett 15 telephelyen folyik országszerte az oktatás, melyet 9 közalkalmazott pedagógus, 6 óraadó tanár és 3 görögországi vendégtanár közreműködésével látunk el. A tanulói létszám a 2019/20-as tanévben – az iskola-előkészítő csoportokkal együttesen – meghaladta a 230 főt, mely a hazai görögség összlétszámához viszonyítva nagyon jó aránynak mondható.