Március 7-én, kedden került sor iskolánk székhelyén a bázisintézményi továbbképző szemináriumra, melynek címe: „Belső nyelvi mérés online formában a BookWidgets alkalmazás segítségével”.

Iskolánkban immár öt éve minden májusban belső nyelvi mérést szervezünk a nyelvi készségek felmérése céljából. Ez egy diagnosztikus típusú teszt, mely abból a célból készül, hogy értékelje a tanuló ismereteit, feltérképezze a hiányos területeket a javítás céljából. A mérés során az alábbi képességeket vizsgáljuk: olvasott és hallott szöveg értése, nyelvhelyesség, íráskészség. Az íráskészség mérése papír alapon történik az általános iskolások esetében, míg azok, akik már jártasabbak a görög abc számítógépes írásában, elektromosan írják meg a fogalmazást. Az eredményt többféle módon elemezzük. A feladattípusok változatosak, lehetnek zárt vagy nyílt típusúak. Például gyakori a megfeleltetés, a több pontból álló feleletválasztás, az igaz – hamis feladat, hiányos szöveg kiegészítése és a szöveg rekonstrukciója.

A magyar nyelvű képzésen négyen vettek részt, hárman személesen, egy fő pedig online. A kollégák bemutatták a BookWidgets alkalmazás használatát az egyszerű feladatoktól az összetett feladatlapok létrehozásáig, sokféle feladattípussal. A BookWidgets alkalmazás rengeteg lehetőséget kínál arra, hogy színessé és változatossá tegyük nemcsak a tanórát, hanem a dolgozatokat és a teszteket is. Ezentúl nemcsak a hagyományos osztályteremben használható, hanem a digitális osztályteremben is, megkönnyítve a pedagógus munkáját.