A bázisintézményi munkatervünk első témája a digitális eszközök használatára összpontosít a népismeret tantárgy tanítása során, különös tekintettel a fenntarthatóság témakörére. A ma megvalósult műhelymunka félig jelenléti, félig online módon zajlott, bár eredetileg jelenléti részvételt terveztünk. Ennek oka az volt, hogy két résztvevő nem tudott Pécsről Budapestre felutazni. Egy kis átszervezéssel azonban sikerült felülkerekedni ezen a változáson, minden résztvevő nagy megelégedésére. Első előadónk intézményünk vezetője, Kakukné dr. Partics Krisztina volt, aki a 2018/19-es előző tanév során megvalósított projekt lépéseit mutatta be, melynek témája a fenntarthatóság volt az ógörög mitológiai történetekben. A saját projekttervét több lépésben előadva, több alkalmazást érintve (socratvie, mentimeter, popplet stb.) jutott el a pixton képregénykészítő alkalmazás bemutatásához, interaktívvá téve a bemutató legtöbb fázisát, csoportmunkát, egyéni munkát alkalmazva. Ezt követte Dercsényi Stavroula, majd Mokka Pinelopi, akik két hasonló alkalmazást, az animatront és a pawtoont mutatták be és tanították meg lépésről lépésre. Mindkettő arra alkalmas, hogy rövid videókat, animációkat készítsenek vele, akár a pedagógus egyedül, akár együtt a tanulókkal. Ezután Vengrinyák Edit mutatta be a thinglink alkalmazást, amelyben egy (tér)kép megtölthető különféle tartalmakkal (kép, szöveg, hang, videó, helymeghatározás stb.). Ezek segítségével be lehet mutatni bármely témakört. A példa jelen esetben a lengyelországi megújuló energiaforrások telepítése volt, mivel a legtöbb résztvevő a lengyel iskolából érkezett.

Az előadások nyelve magyar volt, annak ellenére, hogy a legtöbb résztvevő anyanyelve nem a magyar nyelv volt. De ez volt a közös kommunikációs nyelv, amelyet mindenki jól beszélt. A program során a résztvevő kollégák nemcsak megismerhették ezeket az alkalmazásokat, de lehetőségük nyílt ki is próbálni őket, illetve hathatós segítséget és útmutatást kaptak az otthoni önálló munkához, a programok további felfedezéséhez.

A jól sikerült programunknak várjuk a folytatását, amely novemberben lesz.