Η μαθήτρια μαζί με την καθηγήτριά της Έλλη Σιαπανίδου και τον πρόεδρο της ΑΕΟΥ Κωνσταντίνο Χριστοδούλου.

Η μαθήτρια μαζί με την καθηγήτριά της Έλλη Σιαπανίδου και τον πρόεδρο της ΑΕΟΥ Κωνσταντίνο Χριστοδούλου.