AZ OKTATÁSI HIVATAL NEMZETISÉGI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT által meghirdetett és szervezett

NEMZETISÉGI NÉPISMERET VERSENY- ORSZÁGOS NEMZETISÉGI FOTÓPÁLYÁZAT VERSENYKIÍRÁSA

a magyarországi nemzetiségi nevelésben és oktatásban résztvevő tanulók számára

A verseny célja: A Magyarországon élő nemzetiségek történetéhez, életmódjához, népszokásaihoz, tárgyi és szellemi kultúrájához kacsolódó életképek bemutatása a fotóművészet eszközeivel; a versenyen részt vevő tanulók identitásának és kreativitásának fejlesztése.

A verseny országos.

A versenyre a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő általános és középiskolás tanulók nevezhetnek.

A jelentkezők két kategóriában indulhatnak:

  1. kategória: általános iskola – 5-8. évfolyamos tanulók
  2. kategória: középiskola – 9-12. évfolyamos tanulók

 

A verseny jellege: önállóan készített fotó/fotók/fotósorozat beküldése.

Tartalmi követelmények:

A képek a fotóművészet eszközeivel fejezzék ki a versenyző nemzetiségéhez való kötődését.

A nemzetiségi léthez, mindennapokhoz kötődő alkotások témája tetszőlegesen választható, kapcsolódhat például a nemzetiségi települések történelméhez, történelmi helyszíneihez, épített kulturális örökségéhez, a nemzetiségek mindennapjaihoz, ünnepeihez.

 

Formai követelmények:

Formátum:                 JPG
Méret: 10 MP (megapixel) – 17,5 MP

 

Nevezés módja:

A versenyre nevezni a kiírás 1. számú mellékletét képező Nevezési lap és a Hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és beküldésével lehet. A nevezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, valamint a megfelelő kategóriába sorolás az intézményvezető feladata és felelőssége.

A pályaművek lehetnek egyedi fotók vagy legfeljebb 3 képből álló fotósorozatok. Ugyanazon kép nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

Egy pályázó maximum 3 db egyedi fotót vagy 1 db 3 fotóból álló fotósorozatot küldhet be.

A pályamunka jeligés. A versenyző által választott jeligét, a kategória megjelölésével, rá kell vezetni a nevezési lapra.

Egyedi fotó készítése esetén a nevezési lapon egy jeligének kell szerepelnie (FP_2019_2020_kategória_JELIGE). Amennyiben egy versenyző több (max. 3 db) egyedi fotót küld be, abban az esetben minden pályaműhöz külön nevezési lapot, más-más jeligével kell benyújtani.

Fotósorozat készítése esetén kérjük a nevezési lapot egy jeligével, a fotók sorrendjének feltüntetésével beküldeni (FP_2019_2020_kategória_JELIGE_fotó sorszáma 1/2/3).

Az elektronikusan beküldött fotó(k) fájl neve a nevezési lapon feltüntetett jelige legyen!

Pályázni 3 évnél nem régebben készült, más pályázatra még be nem küldött fotóval lehet. A fotó kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a versenyből.

Az alkotások értékelése:

A pályamunkákat versenybizottság értékeli. Az értékelés kétszintű. Az első szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten pedig részletes pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a képeket. A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a legjobb alkotásokat.

Az értékelés szempontjai:

  • nemzetiségi tartalom megjelenítése, tartalmi komplexitás
  • kreativitás
  • fotózási technikák alkalmazása, a tartalom képi megjelenítése

A kategóriánkénti három legjobb alkotás díjazásban részesül.

A díjazott fotók kiállításon vesznek részt. A kiállításra beválogatott alkotásokat a verseny kiírója hívatja elő.

A verseny határidői:

Nevezés beküldésének határideje: 2019. december 16. (hétfő)

A fotók beküldésének határideje: 2020. január 24.  (péntek)

A borítékra kérjük rávezetni: „Nemzetiségi népismeret verseny – Országos nemzetiségi fotópályázat 2019/2020..”

A fotókat elektronikusan kell eljuttatni a Versenyek.POKNemzetisegi@oh.gov.hu e-mail címre.