Március 31-én pénteken a Manolisz Glezosz Iskola bemutatott egy előadást az 1821. március 25-i görög nemzeti ünnep évfordulója alkalmából.

Egy történelemóra zajlik éppen egy iskola rendezvénytermében, mivel az osztály tantermét épp felújítják… A tanulók kibontakoztatják tudásukat a szabadságharcról (miután tiltakoztak, hogy már százszor hallottak róla…), mialatt a tanárnő kérdésekkel rendszerezi, kiegészíti tudásukat, és magyarázatot is nyújt a térkép segítségével.

Közben bejön a kórus, és más, kisebb diákok a tanítónőjükkel, és az igazgatónő is… mindannyian azért jönnek, hogy próbáljanak az „iskolai ünnepségre”, ami nemsokára kezdődik, és így előttünk zajlott egy tanóra és egy ünnep megszületése.

Minden tanulónk igyekezett hozzájárulni az előadás sikeréhez, de minden kétséget kizáróan a legkisebb diákjaink aratták a legnagyobb sikert az előadás során!

Az előadást sokan megtekintették, ami mindig öröm számunkra, mivel az iskolai ünnepeknek természetüknél fogva céljuk az, hogy megőrizzék a kollektív emlékezetet, és tisztelegjenek a múlt hősei előtt, amely törekvések tökéletesen megvalósulnak, amikor az iskola ezeket a közösség felé fordulva bemutatja. Az iskolai ünnepek azonban további célokat is szolgálnak: hozzájárulnak a görög közösség kötelékeinek megerősítéséhez, a görög identitás és történelmi emlékezet megtartásához. Köszönjük szépen, hogy azon a pénteken mindannyian részesei lehettünk ennek a jelentős pillanatnak a görögség történelmében.

Az ünnepség megszervezéséért felelős pedagógusok Siapanidou Elly és Dimasi Antigoni voltak.