2023. április 18-án tartottuk meg a tanév második félévének második szemináriumát a bázisintézményi programok keretében, melynek témája a népismeret oktatása volt digitális eszközökkel.

A négy órás képzés alatt pedagógusaink, az iskolánkban használt jógyakorlataikat továbbadva, hasznos digitális alkalmazásokat mutattak be a Pécsről és Dunaharasztiból érkező kollégáknak.

Konkrétabban, bemutatták a edpuzzle alkalmazást, amely abban segít, hogy alkalmassá tegyük a videófelvételeket arra, hogy a tanulók gyakorolják a hallott szövegértést és az íráskészséget azáltal, hogy a videót a kellő hosszúságúra vágjuk és különféle feladatokat iktassunk be a videó egyes részletei közé. A résztvevők megtekintették az alkalmazás felhasználási módját, majd lehetőséget kaptak arra, hogy saját maguk is feladatokat készítsenek egy olyan videóra, melynek témája Odüsszeusz kalandjai volt.

Ezt követte a wooclap alkalmazás, amely széleskörű felhasználási lehetőséget kínál a tanításban, sokféle típusú feladattal, amelyek fokozzák a tanulók részvételét a tanórán. Perszephoné mítoszát dolgozták fel, és elemezték, hogyan kell felhasználni az eszközt és az általa kínált lehetőségeket.

A húsvét témáját dolgozták fel a powtoon alkalmazás segítségével, amely sokféle lehetőséget kínál videó létrehozására karakterek és zene hozzáadásával, valamint a thinglink alkalmazással is, amely segítségével egy földrajzi térképen volt elhelyezve a húsvéttal kapcsolatos információk tájegységenként. A résztvevők hasonló produktumokat hoztak létre a kurzus során.

Az előadásokat az alábbi pedagógusok tartották: Kakukné dr. Partics Krisztina, Dercsényi Stavroula, Mokka Pinelopi és Vengrinyák Edit.

Úgy gondoljuk, hogy sikeres volt a képzés, amely nagyon barátságos légkörben valósult meg, és elég sok hasznos információt és praktikus ötletet nyújtott, amelyek felhasználhatóak minden kolléga tanórájának gazdagítása céljából.